PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 DEOLINDA DIAS RASTEIRO

Deolinda Dias Rasteiro je profesorkou adjunta na katedře fyziky a matematiky na Coimbra Superior Engineering Institute. Doktorát z matematiky, obor optimalizace sítě. Profesor na ISEC vyučuje vysokoškolské studenty (Statistické a pravděpodobnostní metody ve strojírenství) a postgraduální úrovně (Aplikovaná matematika na Master of Eletrotechnical Engineering a Master of Biomedical Engineering). Má zkušenosti s vedením od roku 2006 do roku 2010 jako viceprezidentka ISEC a je členkou technické vědecké rady ISEC. Od roku 2006 do roku 2010 byla odpovědná za mezinárodní vztahy ISEC. Byla odpovědná za organizaci „92. evropské studijní skupiny“, Coimbra, 2013.

Výzkum nových metod prezentování matematiky studentům byl její prioritou v posledních letech, kdy byly publikovány některé příspěvky s tituly úzce souvisejícími s projektem, například: „Porozumění obtížím v matematice studentů technických oborů při přechodu z druhé na třetí úrovně vzdělání «,» Příspěvky b-learningu ve výuce matematiky v inženýrství: efektivní sdílená odpovědnost studentů «,» Lekce Moodle pro samoúčelné učení matematiky «.