• New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

  • New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

ПРОЕКТЕН ЕКИП

Екипът на проекта е съставен от подходящи и активни преподаватели от университетите, участващи в проекта.

Araceli Queiruga Dios

Университет в Саламанка

Daniela Richtarikova

Технологичен университет в Братислава

Fatih Yılmaz

Университет в Анкара Хачи Байрам Вели

Marie Demlova

Чешки технически университет в Прага

Snezhana Gocheva-Ilieva

Пловдивски университет

Luis Hernández Encinas

Испански национален съвет за научни изследвания

Deolinda Dias Rasteiro

Инженерният институт на Коимбра

Michael Carr

Технологичен университет Дъблин

Ion Mierlus Mazilu

Технически университет по строителство Букурещ

" The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. " © Copyright - RULES MATH