• New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

  • New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

PROJEKTOVÁ SKUPINA

Projektový tím je zložený z relevantných a aktívnych profesorov z univerzít zapojených do projektu.

Araceli Queiruga Dios

Univerzita v Salamance

Daniela Richtarikova

Technická univerzita v Bratislave

Fatih Yılmaz

Univerzita Ankara Hacı Bayram Veli

Marie Demlova

České vysoké učení technické v Prahe

Snezhana Gocheva-Ilieva

Univerzita v Plovdive

Luis Hernández Encinas

Španielska národná rada pre výskum

Deolinda Dias Rasteiro

Coimbra Institute of Engineering

Michael Carr

Technologická univerzita v Dubline

Ion Mierlus Mazilu

Technická univerzita v stavebníctve v Bukurešti