• New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

  • New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

PROJEKTOVÁ SKUPINA

Projektový tím je zložený z relevantných a aktívnych profesorov z univerzít zapojených do projektu.

Araceli Queiruga Dios

Univerzita v Salamance

Daniela Richtarikova

Technická univerzita v Bratislave

Fatih Yılmaz

Univerzita Ankara Hacı Bayram Veli

Marie Demlova

České vysoké učení technické v Prahe

Snezhana Gocheva-Ilieva

Univerzita v Plovdive

Luis Hernández Encinas

Španielska národná rada pre výskum

Deolinda Dias Rasteiro

Coimbra Institute of Engineering

Michael Carr

Technologická univerzita v Dubline

Ion Mierlus Mazilu

Technická univerzita v stavebníctve v Bukurešti

" The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. " © Copyright - RULES MATH