• New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

  • New rules for assessing.

    MATHEMATICAL COMPETENCIES

Projektový Tím

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

Araceli Queiruga Dios

University of Salamanca

Daniela Richtarikova

Vysoká škola technická v Bratislavě

Fatih Yılmaz

Univerzita Ankara Hacı Bayram Veli

Marie Demlova

České vysoké učení technické v Praze

Snezhana Gocheva-Ilieva

Plovdivská univerzita

Luis Hernández Encinas

Španělská národní rada pro výzkum

Deolinda Dias Rasteiro

Coimbra inženýrský institut

Michael Carr

Technologická univerzita v Dublinu

Ion Mierlus Mazilu

Technická univerzita stavební v Bukurešti

" The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. " © Copyright - RULES MATH