PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 SNEZHANA GOCHEVA-ILIEVA

Snezhana Georgieva Gocheva-Ilieva je s University of Plovdiv, Matematicko-informatická fakulta, Katedra aplikované matematiky a modelování.

Vyučuje Aplikovanou matematiku 1 a 2, Numerické metody, Ekonometrie, Softwarové systémy v matematice, Aplikované informační systémy a další kurzy studentům bakalářských a magisterských oborů v různých specializacích a je vedoucím 10 doktorandů.

Má dlouholeté zkušenosti s prací v národních a evropských vzdělávacích projektech ve výuce a vývoji materiálů z matematiky, s využitím nejnovějších ICT technologií, včetně matematického softwaru, jako je Wolfram Mathematica, SPSS, Salford Predictive Modeler a další.