PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 MICHAEL CARR

Michael Carr je přednášejícím na škole multidisciplinárních technologií.

Má více než 30 publikací v matematickém a inženýrském vzdělávání. Michael se zvláště zajímá o systematické zlepšování základních matematických dovedností studentů.

V této oblasti napsal několik časopiseckých článků. Kromě toho v současné době dohlíží na 2 doktorandy v oblasti matematického a inženýrského vzdělávání. Michael je v současné době jedním ze dvou irských zástupců pracovní skupiny SEFI-Maths. Má více než 15 let zkušeností s výukou, kdy učil studenty na všech úrovních od učňovského vzdělávání až po magisterské a doktorské studium.