PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 MARIE DEMLOVA

Marie Demlova získala postgraduální titul a Ph.D. diplom z matematiky na Karlově univerzitě v Praze, v Československu, v roce 1972, respektive 1979.

Od roku 1991 byla docentem na ČVUT v Praze a od roku 1999 je profesorkou aplikované matematiky. Od roku 1999 působila jako vedoucí katedry matematiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 1994 – 2006, od roku 2007 do roku 2013 proděkankou pro vzdělávání.

Od roku 2003 do roku 208 byla předsedkyní pracovní skupiny pro matematiku SEFI, od té doby je členem řídícího výboru SEFI MWG. Její výzkum zahrnuje teoretickou informatiku, teorii poloskupin, teorii automatů a matematické vzdělávání.