PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 LUIS HERNÁNDEZ ENCINAS

Luis Hernandez Encinas je výzkumný pracovník na Katedře informačních a komunikačních technologií (DTIC) na Institutu fyzických a informačních technologií (ITEFI), Španělské národní rady pro výzkum (CSIC) v Madridu (Španělsko).

Získal titul Ph.D. v matematice na univerzitě v Salamance (Španělsko) v roce 1992. Účastnil se více než 30 výzkumných projektů. Je autorem 9 knih, 9 patentů a více než 150 příspěvků.

Má více než 100 příspěvků na workshopy a konference. Přednášel více než 50 seminářů a přednášek.

Luis je členem několika mezinárodních výborů pro kybernetickou bezpečnost. Mezi jeho současné výzkumné zájmy patří kryptografie a kryptanalýza kryptosystémů s veřejným klíčem (RSA, ElGamal a Chor-Rivest), kryptosystémy založené na eliptických a hypereliptických křivkách, grafická kryptografie, pseudonáhodné generátory čísel, schémata digitálního podpisu, autentizační a identifikační protokoly, krypto- biometrie, protokoly tajného sdílení, útoky postranních kanálů a problémy teorie čísel.