PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 ION MIERLUS MAZILU

Ion MIERLUS MAZILU je docentem matematiky a informatiky na Technické univerzitě stavební v Bukurešti v Rumunsku. Vystudoval bakalářský, magisterský a doktorský titul z matematiky a informatiky na Bukurešťské univerzitě.

Zúčastnil se několika evropských a národních projektů a byl koordinátorem a vedoucím výzkumným pracovníkem národních projektů. Je autorem několika knih a vědeckých prací.