PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 DANIELA RICHTARIKOVA

Daniela Richtariková je členkou Strojní fakulty.

Matematicko-fyzikální ústav, Slovenská technická univerzita v Bratislavě. Mají zkušenosti s: Poskytováním kurzů matematiky a matematiky na fakultě; vývoj učebních osnov matematiky pro technické univerzity (působící na evropské úrovni v rámci SEFI MWG, předsedající je doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.); vzdělávací výzkum zaměřený na matematickou výuku a učení pomocí počítače, podpůrné formy vzdělávání, používání technických aplikací ve výuce matematiky, projektové učení; počítačová výuka pomocí softwarových balíčků (zejména Mathematica, Geogebra, Statgraph, také Matlab a další vzdělávací programy) a e-learningové materiály vyvinuté členy katedry; vývoj webových elektronických kurzů a e-learningových materiálů zahrnujících také soubory ve formátu xml se zabudovaným MathML kódováním matematických vzorců, praktické využití výpočetního enginu webMathematica na profesionálním základě; organizování konferencí a seminářů na mezinárodní úrovni; nadnárodní spolupráce v rámci mezinárodních vzdělávacích projektů v programech EU.