PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tým je složen z relevantních a aktivních profesorů z univerzit zapojených do projektu.

 ARACELI QUEIRUGA DIOS

Araceli Queiruga-Dios je docentem na Katedře aplikované matematiky na Střední průmyslové škole strojního inženýrství na University of Salamanca (Španělsko).

Po 8 letech práce v mezinárodní společnosti získala titul Ph.D. v matematice na University of Salamanca v roce 2006. Zúčastnila se téměř 20 výzkumných projektů. Je autorkou příspěvků a příspěvků na seminářích a konferencích.

Mezi její současné výzkumné zájmy patří kryptografie s veřejným klíčem, bezpečná komunikace a aplikace matematiky ve vzdělávání. Účastní se každého akademického roku (od roku 2014) v bakalářském výzkumu a excelenci.

Vyučuje zejména studenty bakalářského a magisterského studia a také magisterský titul „Zdroje ICT ve výuce a učení“, který byl speciálně navržen pro vzdělávání učitelů. Byla koordinátorkou několika vzdělávacích místních projektů. Kromě toho spolupracovala jako součást redakční rady několika časopisů a na některých konferencích působila jako vědecká komise.

Od roku 2017 do roku 2020 je součástí koordinačního týmu tohoto projektu RULES-MATH.